Sctv Hà Nội khuyến mại lắp đặt truyền hình cáp sctv và Internet

SCTV khuyến mại truyền hình cáp và Internet từ tháng 07 năm 2016


SCTV khuyến mại truyền hình cáp và Internet từ tháng 07 năm 2016

Lại tiếp tục một chương trình khuyến mại lớn của SCTV Hà Nội cho toàn bộ khách hàng đang dùng và sẽ hòa mạng truyền hình cáp, internet SCTV.
Để đảm bảo sự phát triển và không ngừng hướng tới khách hàng, truyền hình cáp SCTV thực hiện những thay đổi tích cực về chất lượng …

Đọc tiếp »

SCTV Hà Nội Khuyến mại lắp đặt truyền hình và Internet


SCTV Hà Nội Khuyến mại lắp đặt truyền hình và Internet

Chương trình kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, truyền hình cáp SCTV Hà Nội khuyến mại vẫn không ngừng nghỉ cho quý vị và các bạn xem truyền hình.
Để đảm bảo sự phát triển và không ngừng hướng tới khách hàng, truyền hình cáp SCTV Hà Nội thực hiện những thay đổi tích …

Đọc tiếp »