Truyen hinh cap SCTV | Lắp đặt truyền hình cáp SCTV tại Hà Nội

SCTV khuyến mại truyền hình cáp và Internet từ tháng 07 năm 2016


SCTV khuyến mại truyền hình cáp và Internet từ tháng 07 năm 2016

Lại tiếp tục một chương trình khuyến mại lớn của SCTV Hà Nội cho toàn bộ khách hàng đang dùng và sẽ hòa mạng truyền hình cáp, internet SCTV.
Để đảm bảo sự phát triển và không ngừng hướng tới khách hàng, truyền hình cáp SCTV thực hiện những thay đổi tích cực về chất lượng …

Đọc tiếp »

Khuyến mại truyền hình cáp SCTV từ tháng 1 năm 2016


Khuyến mại truyền hình cáp SCTV từ tháng 1 năm 2016

Chương trình kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, truyền hình cáp SCTV khuyến mại vẫn không ngừng nghỉ cho quý vị và các bạn xem truyền hình.
Để đảm bảo sự phát triển và không ngừng hướng tới khách hàng, truyền hình cáp SCTV thực hiện những thay đổi tích cực về chất lượng …

Đọc tiếp »

Lắp đặt truyền hình cáp tại tp Hồ Chí Minh


Lắp đặt truyền hình cáp tại tp Hồ Chí Minh

Trung tâm truyền hình cáp TP Hồ Chí Minh nối tiếp những chương trình khuyến mãi cho khách hàng lắp cáp từ đầu năm 2014.
Không ngừng nâng cao chất lượng truyền hình cũng như chất lượng phục vụ, sang năm 2014 truyền hình cáp SCTV đã có nhiều nâng cấp và thay đổi nhằm mang …

Đọc tiếp »